Hang Out

Digital Native NEET - Διαδρομές προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το έργο HANGOUT στοχεύει να προσελκύσει εκ νέου τους NEET και τους περιθωριοποιημένους νέους στην εκπαίδευση αναπτύσσοντας καινοτόμα, μη τυπικά προγράμματα μάθησης που προσελκύουν ακόμη και τους πιο απρόθυμους μαθητές και τους οδηγούν προς την εκπλήρωση και την ένταξη. Για να επιτευχθεί αυτό, η κοινοπραξία HANG OUT θα συνεργαστεί με εκπαιδευτές ενηλίκων και της κοινότητας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας και θα τους παρέχει ουσιαστική συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. Αυτή η εκπαίδευση θα τους υποστηρίξει να παρέχουν εκπαίδευση δεξιοτήτων ψηφιακών μέσων σε NEET ως μέσο για την εκ νέου εμπλοκή τους στην γενική εκπαίδευση, καθώς και τις παιδαγωγικές τους δεξιότητες για να ενσωματώσουν την ενσωματωμένη μάθηση, τη μάθηση βάσει προκλήσεων, τα ψηφιακά εργαλεία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διδακτική τους πρακτική. Μέσω της οικοδόμησης των ψηφιακών τους ικανοτήτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να προσελκύουν τους NEET εξ αποστάσεως, ξεπερνώντας έτσι πολλά εμπόδια στη συμμετοχή στην τάξη παρέχοντάς τους πρόσβαση σε έναν διαδικτυακό ιστότοπο διαδραστικών και ελκυστικών ψηφιακών πόρων.

Παραδοτέο

Παραδοτέο 1

Το Πρόγραμμα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων HANGOUT θα υποστηρίξει αυτούς τους επαγγελματίες να παρέχουν εκπαίδευση δεξιοτήτων ψηφιακών μέσων σε NEET. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ώστε να αισθάνονται άνετα να παραδώσουν το πρόγραμμα σπουδών 60 δευτερόλεπτα και 60 λεπτά.

Αυτό το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 4ωρη εισαγωγή στο HANGOUT
  • 21 ώρες περιεχομένου πρόσωπο με πρόσωπο εστιασμένο στις τεχνικές δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων
  • 35 ώρες αυτοκατευθυνόμενων πόρων εκμάθησης

Παραδοτέο 2

Το Παραδοτέο 2 θα αποτελείται από 12 WebQuest που θα υποστηρίξουν τους NEET και τους νέους ενήλικες να αναπτύξουν περιεχόμενο ψηφιακών μέσων και να τους δώσουν φωνή σχετικά με διαδεδομένα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε όλη την Ευρώπη.

Μέσω 6 από αυτά τα WebQuest, οι μαθητές θα υποστηριχθούν για την παραγωγή ενός βίντεο TikTok διάρκειας 60 δευτερολέπτων σχετικά με ένα από τα ακόλουθα θέματα: Ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία, χρήση ναρκωτικών/αλκοόλ, σεξουαλική υγεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, κοινωνικό άγχος, πίεση από συνομηλίκους.

Μέσω του άλλου συνόλου των 6 WebQuest, οι μαθητές θα υποστηριχθούν να δημοσιεύσουν ένα podcast διάρκειας 60 λεπτών για τα ακόλουθα θέματα:

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψυχική υγεία, Κλιματική αλλαγή και κλιματικό άγχος, Χρηματικές ανησυχίες – οικονομική παιδεία, Προοπτικές απασχόλησης μετά από μια πανδημία, Σωματική υγεία και παχυσαρκία στην Ευρώπη, Σωματική εικόνα και αυτοπεποίθηση.

Παραδοτέο 3

Η πλατφόρμα MOOC θα παρέχει πρόσβαση σε gamified ηλεκτρονικές ενότητες του προγράμματος CPD και των πόρων WebQuest. Για καθεμία από τις gamified ενότητες, θα υπάρχει ένα κουίζ αυτοαξιολόγησης. Οι νεαροί ενήλικες θα μπορούν να ανεβάσουν το βίντεο 60 δευτερολέπτων ή το podcast 60 λεπτών για να το προσθέσουν στη βιβλιοθήκη ψηφιακών μέσων που δημιουργήθηκε από νέους ενήλικες και NEET σε όλη την Ευρώπη

Ποιοι είμαστε

Το έργο HANGOUT αποτελείται από 7 εταίρους από 7 χώρες της ΕΕ – Τσεχία, Ιρλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ισπανία και Κύπρο.

Arpis

Το ARPIS Reginal Association for the Social Inclusion (Ισπανία) είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην πόλη Torrevieja, κοινότητα της Βαλένθια, Ισπανία. Η πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους είναι μοναδική για την πολυπολιτισμική της ατμόσφαιρα. Πάνω από το 50% των κατοίκων είναι αλλοδαποί. Εξαιτίας αυτού η πόλη προσελκύει ανθρώπους από πολλές χώρες και πολιτισμούς. Το έργο μας ξεκίνησε ως εθελοντική βοήθεια προς τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Παρέχουμε πρακτική βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων και την άρση των φραγμών που υπερασπίζονται την πλήρη ένταξη στην κοινωνία, ειδικά για τα άτομα και τις οικογένειες με μειονεκτικό κοινωνικό υπόβαθρο

The Rural Hub

Το Rural Hub είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην κομητεία Cavan. Ειδικευόμαστε στην ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών πόρων. Αυτοί οι πόροι απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα ομάδων-στόχου, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων ενηλίκων, μειονεκτούντων νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), ηλικιωμένων, ατόμων σε ευάλωτη απασχόληση, μεταναστών μαθητών και επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον δημιουργικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινότητες της υπαίθρου

ALK

Η Συμμαχία Εκπαιδευτών και Συμβούλων εμπνέει και υποστηρίζει περισσότερους από 400 εκπαιδευτές και συμβούλους που εργάζονται στην Τσεχική Δημοκρατία. Φέρνουμε γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και έμπνευση από τον κόσμο των ευρωπαϊκών έργων! Η Συμμαχία Εκπαιδευτών και Συμβούλων εδρεύει στην Opava, αλλά δραστηριοποιείται σε όλη την Τσεχική Δημοκρατία.

Acumen Training

Η ACUMEN (Πολωνία) είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται στην εκπαίδευση, τη συμβουλευτική, την παραγωγή μέσων και την ηλεκτρονική μάθηση

FHB

Η Skills Elevation FHB (Γερμανία), με έδρα το Βερολίνο, είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της ανάπτυξης, της πιλοτικής εφαρμογής καινοτόμων μορφών εκμάθησης ψηφιακών μέσων και την εφαρμογή τους σε μια σειρά εκπαιδευτικών πλαισίων. Αυτές οι μορφές περιλαμβάνουν διαδικτυακή μάθηση, πόρους εκμάθησης μέσω κινητού και μεικτής μάθησης, μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια και προκλήσεις και αρθρωτό εκπαιδευτικό υλικό για εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. Η Skills Elevation FHB πιστεύει στην ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των εκπαιδευτών, δασκάλων και εκπαιδευτών που εργάζονται με μειονεκτούντες νέους, νέους που επί του παρόντος βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs) και τους περιθωριοποιημένους ενήλικες εκπαιδευόμενους που επιδιώκουν να επαναλάβουν τη μάθηση

SYNTHESIS

Είμαστε ο ηγέτης της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία. Δημιουργούμε και υλοποιούμε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα κοινωνικού αντίκτυπου (ιδιαίτερα στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της ένταξης μεταναστών και της βιώσιμης ανάπτυξης) και διαχειριζόμαστε το «Hub Nicosia», έναν πρωτοποριακό κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις με κοινωνική ή περιβαλλοντική αποστολή

Solution

Η SOLUTION (Γαλλία) είναι ένας σύνδεσμος με έδρα το Παρίσι που προωθεί την κοινωνική ένταξη μέσω μη τυπικής εκπαίδευσης και ευρωπαϊκών μαθημάτων κατάρτισης. Ο στόχος του συνδέσμου είναι να τονώσει την κοινωνική ένταξη μεταξύ των νέων προτείνοντας διάφορα είδη δράσεων για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, την ενθάρρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής μεταξύ ομάδων που αποκλείονται από την κοινωνική δυναμική, την αύξηση των ήπιων και σκληρών δεξιοτήτων των νέων, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ανοιχτά μυαλά και ενίσχυση της δίκαιης δυναμικής μεταξύ των γενεών. Η Solution λειτουργεί σε ένα πολυπολιτισμικό και κοινωνικά περίπλοκο περιβάλλον: στα ανατολικά του Παρισιού, υπάρχουν περισσότερες από 70 διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες των οποίων οι νεότεροι ενήλικες μπορεί να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς και κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Τέτοιες ομάδες συχνά αποκλείονται από εκπαιδευτικές δράσεις, που θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που επιτρέπουν την καλύτερη ένταξη στην κοινωνία. Η αποστολή της Solution είναι να προτείνει σε αυτούς τους ανθρώπους δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης που φέρνουν σε επαφή διαφορετικά κοινά και ενθαρρύνουν, με αυτόν τον τρόπο, τον διαπολιτισμικό και διαγενεακό διάλογο, ενώ παράλληλα προωθεί την απόκτηση ήπιων και σκληρών δεξιοτήτων χρήσιμων για επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε το έργο μας, βρείτε και ακολουθήστε μας στο Facebook στη διεύθυνση:

https://www.facebook.com/hangouteuproject

elGreek